Fotbollsskola

Bankeryds Sport & Utbildning erbjuder individuell-, grupp- och lagträning inom fotboll.

Det vi gör är att utveckla spelarnas individuella förmågor i tidig ålder för att de ska lära sig behärska bollen på bästa möjliga sätt. Vi kämpar hårt för att varje spelare bygger upp sitt självförtroende.

Spelarnas utveckling följs och dokumenteras noggrant. Vi gör allt för att de ska bli tekniskt färdigutvecklade redan vid 14-15 års ålder.

Kontakta oss för mer information eller gör en intresseanmälan via hemsidan!

Vi övar teknik

Teknik inom fotboll består i sätten för rörelser, genom vilka vissa motoriska uppgifter löses. Fotbollstekniken består i ett biomekaniskt korrekt och verkningsfullt utförande av strukturer för kroppsförflyttning, vilka är innehållet i fotbollsspelet samt möjliggör ett fullständigt uttryckande av motoriska och funktionella potentialer.

Tekniken indelas i teknik för rörelse utan boll, och i teknik för rörelse med boll.

Tekniken för rörelse utan boll åstadkoms genom följande.

 • Gång och lätta språngmarscher
 • Språngmarscher med accelererande samt snabba språngmarscher
 • Startlöpningar
 • Löpningar med ändring av löpningarnas riktning och hastighet
 • Upphopp och hopp
 • Marklandningar och fall

Tekniken för rörelse med boll åstadkoms genom följande.

 • Bollföringar
 • Sparkar på bollen
 • Mottagningar och överföranden/passningar av bollen
 • Fintningar och dribblingar
 • Fråntaganden av bollen
 • Inkast
 • Övriga tekniska hjälpelement (jongleringar och behärskanden av bollen på marken och i luften)